Proseso ng Paggawa

Vertical na bersyon ng production flow chart